https://universiriencia.com

Kailangang gumagana ang mga cookie sa iyong browser

May ilang mga kurso na puwedeng magpapasok ng bisita

Ito ba ang unang bisita mo rito?

Kamusta! Para magkaroon ka ng karapatang makapasok sa mga kurso, kailangan mo ng ilang saglit para gumawa ng bagong tala para sa sarili mo dito sa web site na ito.

Ang bawat kurso ay puwedeng may minsanan ding "susi ng enrolment", na hindi mo naman kaagad kakailanganin hanggang mamaya. Heto ang mga hakbang:
  1. Punan ng personal mong mga detalye ang form na may pamagat na Bagong tala.
  2. May email kaagad na ipapadala sa address ng email mo.
  3. Basahin mo ang email na ito, at i-klik ang link sa web na nakasulat doon.
  4. Kukumpirmahin nito ang tala mo at makakapasok ka na.
  5. Ngayon, piliin ang kursong gusto mong salihan.
  6. Kung ipinaalam sa iyo na kailangan mo ng "susi ng enrolment" - gamitin mo kung ano ang binigay sa iyo ng guro mo. Ito ang mag-eenrol sa iyo sa kurso.
  7. Mapapasok mo na ang buong kurso. Mula ngayon, ang kailangan mo na lang ilagay ay ang personal mong username at password (sa form na nasa pahinang ito) para maka-login at mapasok ang kursong pinag-enrolan mo.