https://universiriencia.com

'Oku totonu ke faka'ataa 'e ngaahi kuki 'i ho'o palausa

Koe ngaahi koosi 'e ni'ihi e mei ngofua e 'a'ahi ke kau mai

Ko ho'o 'uluaki taimi eni 'i heni?

Malo e lelei! Kiha 'ekiseis kakaot ki he ngaahi koosi, 'oku fiema'u keke fakamoleki ha miniti 'e fakatupu ha 'akauni fo'ou ma'au 'i he uepi saiti ko 'eni.
'Oku meimei ma'u 'ehe ngaahi koosi takitaha ha "enilolomeni ki" tuo-taha pe, 'aia teke toki fiema'u 'a mui ange.
Koe ngaahi sitepu 'eni:
  1. Fakafonu e 'Akauni fo'ou foomu mo ho'o ngaahi fakaikiiki.
  2. 'E 'iai e 'imeili 'e liatu he vavetaha ki ho'o tu'asila 'imeili.
  3. Lau ho'o 'imeili, pea kiliki he uepi lingi 'oku 'iai.
  4. 'E fakapapau'i leva ho'o 'akauni, pea teke lava leva 'o looki'ini.
  5. Sai, Fili'i e koosi 'oku ke fie kau ki ai.
  6. Kapau 'e fakalika ha "'enilolomeni ki" - ngaue'aki e na'e 'otau 'e ho'o faiako. Tene hanga 'e ia 'o "enilolo" koe 'i he koosi.
  7. Teke lava leva he taimi'ni 'o 'ekisesi ki he koosi kakato. Meihe taimi'ni 'o faiatu koe me'a pe 'oku fiema'u koe fakahu pe ho'o 'iusaneimi mo ho'o paasiueeti ('ihe foomu 'ihe peesi ko 'eni)
    keke looki'ini pea 'ekisesi ha koosi pe kuo ke 'soi enilolo ai.